QbD verkozen tot ‘Best Managed Company’ door Deloitte – Interview met CEO Bart Van Acker

Echt saai wordt het verhaal van QbD nooit, maar het afgelopen jaar was toch wel héél spannend. Sinds zijn oprichting in 2011 is QbD ontzettend gegroeid. En hoewel dat in de sector van de life sciences door de jaren heen zeker niet onopgemerkt is gebleven, hebben de indrukwekkende mijlpalen – waaronder de verkiezing van CEO Bart Van Acker tot Vlaamse Jonge Ondernemer in juni 2019 – de onderneming nu ook bij een breder Belgisch businesspubliek en in de media in het voetlicht geplaatst. De meest recente prestatie is de verkiezing tot een van de 8 Best Managed Companies in het land door Deloitte, een wereldwijd toonaangevend leverancier van financiële en zakelijke consultancydiensten. De verkiezing wekte meteen ook de belangstelling van De Tijd (de belangrijkste financieel-economische krant in Vlaanderen) en tal van andere zakelijke mediakanalen. We spraken met Bart over deze nieuwe, indrukwekkende prestatie en de ambitieuze toekomstplannen van QbD.

QbD Management (fltr. Martijn Reniers, Elly De Bruyn, Tom Lokermans, Bart Van Acker)

“Het was een bijzonder intense maar ook ontzettend boeiende en voldoening schenkende weg – mijn speciale dank gaat uit naar Tom Lokermans, die in de zomer van 2019 onze allereerste  CFO werd. De belangrijkste reden waarom wij werden verkozen tot ‘Best Managed Company’ is dat we de jury hebben bewezen hoe al onze doelstellingen en KPI’s met elkaar verbonden zijn, hoe ze stuk voor stuk in onze strategie passen en hoe we ze aanwenden om onze manier van werken te meten en te verbeteren. En nog belangrijker: hoe die allemaal bijdragen aan wat wij onze ‘QbDream’ noemen, een overkoepelende mindset die een heel ambitieuze verzameling doelstellingen op middellange tot lange termijn omvat, alsook alle pijlers van onze onderneming die daartoe bijdragen, zoals onze mensen, onze diensten en onze corporate JPEG-waarden.”

Groeipijnen voorkomen

Sinds 2011 heeft QbD een hele weg afgelegd. Na amper vijf jaar was het al een klinkende naam in de Belgische wereld van de life sciences – QbD stelde toen vijftig mensen te werk – en vandaag is de onderneming stevig op weg om uit te groeien tot een internationale vaste waarde in de sector, met vestigingen op verschillende continenten. Maar in tegenstelling tot heel wat andere bedrijven met gelijkaardige groeicijfers, zijn de funderingen van QbD nooit bezweken onder het snel groeiende gewicht.

Al onze doelstellingen en KPI’s dragen bij aan onze ‘QbDream’, een overkoepelende mindset die een heel ambitieuze verzameling doelstellingen omvat, alsook alle pijlers van onze onderneming die daartoe bijdragen.

“Vanaf het prille begin hebben we er goed op gelet dat we niet enkel de nadruk legden op groei alleen”, legt Bart uit. “We hebben altijd getracht om groeipijnen te voorspellen om ze op die manier te voorkomen in plaats van ze achteraf te moeten oplossen. Naarmate we groeiden hebben we onze financiële structuren en middelen geprofessionaliseerd – Deloitte was bijvoorbeeld bijzonder onder de indruk van onze realtime reporting. We hebben ook intensief geïnvesteerd in het delen van kennis in een vroeg stadium, wat ons een concurrentieel voordeel gaf in een sector waarin kennis en expertise van levensbelang zijn. En een paar jaar geleden hebben we een duidelijke missie, visie en strategie uitgedacht. Daar hebben we altijd heel open en transparant over gecommuniceerd ten opzichte van onze werknemers. Over alles wat bij QbD gebeurt trouwens.

Always learning

De ‘Best Managed Company’-awards zijn niet alleen een erkenning voor goed uitgevoerd werk; Deloitte geeft tijdens het hele proces ook waardevol advies. Dat was volgens Bart van onschatbare waarde. “We zijn natuurlijk fier dat we het algemeen gezien goed doen, maar we zijn ook bescheiden genoeg om de waarde in te zien van een frisse kijk van experts als Deloitte. Hun advies was bijzonder inspirerend: we besteedden sowieso al heel wat aandacht aan risicoanalyse bijvoorbeeld, maar nu weten we écht hoe we dat kunnen optimaliseren en formaliseren.”

Door de achtergrond van alle kandidaten in kaart te brengen en te evalueren genereren we unieke informatie in de Belgische sector van de life sciences. Daardoor kunnen we de kwaliteit van de consultancydiensten die we onze klanten aanbieden nog verder verbeteren.

“Hetzelfde geldt voor het aanwerven van nieuwe werknemers en het behouden van wie al bij ons werkt. We nemen voortdurend nieuw talent aan om onze groei te kunnen ondersteunen en dat in een arbeidsmarkt die erom bekend staat bijzonder krap te zijn. Daarbovenop blijkt het ook heel moeilijk te zijn om de jongere generatie langere tijd bij één bedrijf te houden. We doen er dus alles aan om onze talenten bij ons te houden en high potentials ervan te overtuigen om ook bij ons te komen werken. Al die inspanningen worden in concrete KPI’s gegoten. Zo kunnen we de achtergrond van alle kandidaten in kaart brengen en de kwaliteit ervan evalueren, wat ons heel nuttige informatie oplevert die uniek is in de Belgische sector van de life sciences. Dat geeft ons bovendien een stapje voor op onze concurrenten, zodat we de kwaliteit van de consultancydiensten die we onze klanten aanbieden, nog verder kunnen verbeteren. We zijn nu meer dan ooit klaar om onze QbDream werkelijkheid te maken.”

  • Aan de slag bij de Vlaamse Jonge Ondernemer van 2019 én Best Managed Company van 2020? Bekijk onze vacatures.